17:00-21:00 Skwer Zenona Bauera, ul. Wawrzyniaka / ul. Przemysłowa

PRZYSTANEK MAŁA UKRAINA. Wyjątkowy koncert będący obrazem kultury adoptującej się na emigracji. Wystąpią sekcje trzech grup wiekowych zespołu CZERWONA KALINA złożonego z członków lokalnej społeczności ukraińskiej, liczącej w Gorzowie około 10 tysięcy osób. Przystanek jest wydarzeniem środowiskowym, wyreżyserowanym i wystawionym przez Gorzowian z Ukrainy.

20:30-21:00 – Inscenizacja oparta na tradycji puszczania wianków na wodzie.

Wszystkich, którym bliski jest folklor, kultura i tradycje wschodu zaprasza Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”.