18:00-20:30 Skwer 31 sierpnia 1982 r.

„Ślady Stefanii w Gorzowie – historia gorzowskiego nosorożca”. Na swój punkt zaprasza

Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.