7. 17:00-21:00 ul. Chrobrego 13, Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej MCK

„Mieszanina” – zbiorowa wystawa artystów amatorów

18:00-19:00 – koncert gongów