12. 19:00-3:00 Telebim przy ul. Chrobrego/ Sikorskiego/ Wodna, AGATHEA

„Spotkanie” – prezentacja obrazu autorstwa Agaty Kaczuk-Jagielnik