17. 19:00 - 23:00 ul. B. Krzywoustego 3, KWADRAT

KLUB SZACHOWY „STILON”

19:00 – 21:00 Akt 1 – turniej szachów błyskawicznych dla młodszych i starszych, z nagrodami!

21:00 – 23:00 Akt 2 – rozegranie przez arcymistrza, Kamila Draguna dwóch partii

bez patrzenia na szachownice ,,na ślepo”. Zaprasza KLUB SZACHOWY „STILON”.