21. 19:30 - 24:00 - ul. Jagiełły 11, skwer przed klubem Magnetoffon (Łaźnia Miejska)

NOC Z RADNYMI – wystawa pokonkursowa projektów na budynek Urzędu Miasta, miejsce do rozmów na temat Miasta z radnymi LDM i architektami ze Stowarzyszenia „SARP”.