17. 19:00 - 24:00 - ul. Teatralna 9, Art Cafe w Teatrze im. Juliusza Osterwy

PIERWIASTEK KOBIECY – wystawa prac malarskich Agaty Kaczuk-Jagielnik.