16. 19:00 - 00:00 - ul. Mościckiego 7, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.

Wystawy: „Skąd jesteśmy, czyli jak rodził się polski Gorzów” i „Co przywieźli w swoich bagażach przesiedleńcy”, porady dotyczące  badań genealogicznych, tworzenia archiwów rodzinnych.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp. przyłącza się do Nocnego Szlaku Kulturalnego po raz pierwszy. Z tej okazji będzie możliwość zwiedzania dwóch wystaw. Pierwsza z nich pt. „ Skąd jesteśmy, czyli jak rodził się polski Gorzów” prezentować będzie dokumenty dotyczące początków polskiego Gorzowa, kształtowania się polskiej administracji w mieście, ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej, problemu migracji ludności i osadnictwa. Zaprezentowane na niej dokumenty pochodzić będą z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie, Klubu Pioniera oraz od osób prywatnych.

Będzie także możliwość zwiedzania wystawy pt. „ Co przywieźli w swoich bagażach przesiedleńcy”, która swoje otwarcie miała 26 marca z okazji 70 rocznicy przejęcia Gorzowa przez Polskę. Prezentuje ona pamiątki przywiezione przez przesiedleńców w roku 1945 w szczególności z Kresów , ale też  z Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski…

Oprócz zwiedzania wystaw będzie możliwość uzyskania porad dotyczących prowadzenia badań genealogicznych, tworzenia archiwów rodzinnych i przechowywania dokumentów. Będzie się można zapoznać z historią i działalnością Archiwum Państwowego w Gorzowie, a także z jego zasobem, w tym audiowizualnym.