09. 18:00-24:00 - ul. Pomorska 73, Miejski Ośrodek Sztuki

Z ALBUMU GORZOWIAN VII – wernisaż i wystawa prezentująca nieznane fotografie zebrane z prywatnych archiwów mieszkańców. Wśród gości wernisażu zostaną rozlosowane albumy

„Z albumu gorzowian “. Zaprasza MOS i Gazeta Lubuska.