05. 18:00 - 00:30 Amfiteatr, MCK

“Proces, Ciągłość, Zakłócenie”

(K. Kućko i T. Hołyński, MCK)

Proces, Ciągłość, Zakłócenie” – instalacja. Nasza praca to instalacja połączona z projekcją wideo. Fundamentem projektu jest prosta i jednolita w formie linia ciągła. Zakłócenia w niej występujące, w postaci projekcji multimedialnej lub zmiany materii, są elementami niekończącego się procesu, w którym bierzemy udział. Mogą mieć one wymiar pozytywny lub negatywny, jest to zależne od odbiorcy i jego postrzegania sytuacji, w której się znajduje. W zależności od architektury w jakiej występuje, linia spełnia również funkcję podziału i granicy. Pierwsza realizacja powstała na plenerze warsztatowym w ośrodku akademickim w Skokach, a autorami projektu byli: Anna Podlejska, Joanna Francuzik, Magdalena Żołędź, Katarzyna Kućko, Tomasz Hołyński i Michał Wilk.