17. 21:00 - 24:00 „Spichlerz” ul. Fabryczna 1-3

Wystawy „Dzieciństwo-Historia-Codzienność”, Helena Zadrejko – „Artystka i Muza”,

21:05 spotkanie z Jerzym Gąsiorkiem, wystawy „Pasje według Gąsiora” i „Bestiarium”

21:45 spotkanie z K. Jakubczakiem z Polskiego Klubu Stereoskopowego, wystawa fotografii stereoskopowej, ekspozycje stałe, projekcje filmowe, pokazy

(Muzeum Lubuskie im J. Dekerta)