19:00-22:00 Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, ul. Łokietka 20a

ZAJRZYJ W SIEBIE. W ramach NSK 2021 Biblioteka Pedagogiczna zaprasza „nocnych wędrowców” do wspólnego spędzenia czasu podczas zwiedzania wystaw: plastycznej „Świat wyobraźni”, przygotowanej przez młodych twórców z MDK, inspirowanej freskiem Michała Anioła ze sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej oraz fotograficznej: „ Projekcje – nic nie jest tym, czym powinno być. Zajrzyj w siebie i sam nadaj znaczenie temu, co widzisz” Moniki Kleist.