18:00-20:00 Skwer z fontanną przy dawnej siedzibie Banku Pekao S.A., ul. Jagiełły

Uwaga zmiana! Zapraszamy na skwer przy Łaźni Miejskiej o godzinie 21:00

GDZIE BYŁ PLAC ŁAZIENKOWSKI W GORZOWIE?

Robert Piotrowski w formie slajdowiska zaprezentuje nieznane fragmenty miasta. Wiążą się z nimi pasjonujące historie. Plac Łazienkowski – obecnie skwer z fontanną ma także intrygujące otoczenie. Zaprasza Stowarzyszenie Sztuka Miasta.