17:00 Witryny dawnego sklepu Troll, obok Studni Czarownic

ZDANIA NAPOWIETRZNE Ryszarda Grzyba. Malarz, poeta, projektant graficzny. Urodzony 17 lipca 1956 w Sosnowcu, mieszka w Warszawie. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za 2010 rok.

W 2004 rozpoczął multimedialny projekt “Zdania napowietrzne”, w ramach którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie, „absurdalne – jak mówi – haiku” i umieszcza je w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom – na billboardach, pocztówkach, ołówkach, kubkach, zmienia je w neony, tabliczki informacyjne. Poprzez zawłaszczenie przestrzeni przeznaczonej dla innego rodzaju komunikatów, artysta wzmacnia siłę ich przekazu, wywołując swego rodzaju suspens.

Zdania Napowietrzne zostały wydane przez Świat Literacki (2005) i Miejski Ośrodek Sztuki W Gorzowie Wlkp. w 2015.  Organizator: Miejski Ośrodek Sztuki.