18:00-20:00 Spichlerz - filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, ul. Fabryczna 1-3

WIESŁAW STREBEJKO 1945-1994, wystawa jubileuszowa.