18. 19:00-20:00 ul. Grobla 15, Terminal 08

„Martwychwstaniec” Piotr Bruch i Natalia Janus-Malewska – działania z pola sztuk wizualnych takich jak wideo, instalacja, akcja z muzyką wykonywaną „na półżywo”