03. 17:00 - 21:00 ul. Chrobrego 13, Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej MCK

MIESZANINA – wystawa obrazów autorstwa uczestników pracowni, powstałych w sezonie 2017/2018.