21. 19:00- 23:00 ul. Hawelańska 9 (lokal po dawnym Trollu)

IMAGINARIUM NOCĄ

19:00 – „Whorton performance” – Marcin Ciężki, Natalia Ślizowska,

19:30 – wernisaż wystawy malarstwa Urszuli Kołodziejczak, Sławomira Szeleszkiewicza

i Krzysztofa Swaryczewskiego pt. „Motyle są wolne”,

20:00 – performance „Kobieta w obrazie” – Barbara Latoszek i Urszula Kołodziejczak,

21:30 – 22:10 koncert KRÓL-ewski Kwartet (Błażej Król z Kwartetem Straordinario).