20. 19:00 - 22:00 ul. H. Sikorskiego 107, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta

MÓWIENIE HERBERTEM – konkurs z nagrodami na interpretację utworów patrona biblioteki, dla osób od 15 roku życia

19:00 – 19:30 przyjmowanie zgłoszeń i inne formalności,

20:00 – 21:00 przesłuchania konkursowe,

21:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.