25. 20:00-24:00 ul. Pomorska 73, Miejski Ośrodek Sztuki

MOS/ST/808 – nocne oprowadzanie kuratorskie: Jerzy Gąsiorek, Gustaw Nawrocki, Zbigniew Sejwa – co godzina, od 20:00.

Prezentacja kolekcji sztuki na co dzień nieeksponowanej, m.in.: W. Hasiora, J. Dudy-Gracza, Z. Jujki, E. Dwurnika, A. Gordona, B. Kowalskiego, W. Strebejki…

Wystawa prezentująca zbiory Miejskiego Ośrodka Sztuki

Oprowadzania kuratorskie: o godz.: 20:00, 21:00 i 22:00

Jerzy Gąsiorek – dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w latach 1980 – 2001

Gustaw Nawrocki i Zbigniew Sejwa – kuratorzy w Miejskim Ośrodku Sztuki

Miejski Ośrodek Sztuki otwiera magazyny i prezentuje publiczności kolekcję sztuki, która na co dzień nie jest eksponowana. Przez 37 lat istnienia w BWA/MOS zgromadzono 718 obiektów. W magazynach znajdują się prace znanych twórców polskich (m.in.: Władysława Hasiora, Jerzego Dudy-Gracza, Józefa Łukomskiego, Edwarda Dwurnika, Zbigniewa Jujki oraz Stanisława Plęskowskiego i Michała Gąsienicy-Szostaka) oraz artystów związanych z Gorzowem (m.in.: Andrzeja Gordona, Bolesława Kowalskiego, Wiesława Strebejki, Juliusza Piechockiego, Magdaleny Ćwiertni, Anny Szymanek, Jerzego Szalbierza, Waldemara Kućki). Na wystawie znajdą się też dokumenty, fotografie, kroniki oraz wydawnictwa przechowywane w naszych archiwach w latach 1980 – 2017.