06. 18:00-23:00 ul. Fabryczna 1-3, Muzeum Lubuskie „SPICHLERZ”

WYSTAWY STAŁE I CZASOWE – między innymi malarstwo Teresy Mellerowicz-Gella (Krąg Arsenału 55), otwarcie godz. 18:00.