23. Imprezy Towarzyszące

EMDEKOWANIE – prezentacja działalności zespołów i oferty edukacyjnej.
17:00 – 20:00 Młodzieżowy Dom Kultury, ul Teatralna 8

 

“Labirynt teatralny” – miejsce działań: pracownia teatralna MDK sala nr 4,
godz. 17.00-20.00 – prezentacja rocznego dorobku pracowni w postaci filmów, prezentacja strojów, rekwizytów i masek używanych do spektakli, zagadki teatralno-filmowe, pezentacja scenek z możliwym udziałem widzów, prezentacja i nauczanie piosenki “z dykcją”.

“Grająca szafa” – pracownia muzyczna MDK sala nr 6, godz. 17.00-20.00, częstotliwość tematycznych cyklów muzycznych co 30 min. – rozmaitości muzyczne  w wykonaniu wokalistów i gitarzystów, czyli czyli “Zakochani są wśród nas”, “Piosenki o muzyce”, “Kociopieskie piosenki”, “Moje nogi lubią tańczyć”, “Wakacyjna podróż”, “W roli głównej – gitara”.

Prezentacja pracowni fotograficznej – pracownia fotograficzna sala nr 7
godz. 17.00-20.00, częstotliwość działań co 30 min. – malowanie światłem “luksografia”, samodzielne wykonanie przez każde dziecko luksografii, zwiedzanie pracowni, pokaz fotokastu z działań pracowni.

“Tworzyć jak prawdziwy artysta” – pracownia plastyczna MDK sala nr 12, sala nr 5
godz. 17.00-20.00, zajęcia plastyczne, których efektem będzie wspólny obraz pt. “Dzieci i ryby mają głos”, cyfrowy obraz olejny – przygoda z komputerem.

Prezentacja pracowni korekcji wad postawy – pracownia korekcji wad postawy MDK sala nr 3, godz. 17.00-20.00 – prezentacja ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów korekcyjnych, pomiar krzywizn kręgosłupa Posturometrem – S ( z wykresem).

Prezentacja Zespołu Tańca Ludowego “Mali Gorzowiacy”:

17.00-18.00 – aula MDK – prezentacje multimedialne dorobku zespołu, projekcja zdjęć z historii zespołu, projekcja filmów z koncertów, wystawa pamiątek i nagród z międzynarodowych festiwali tańca z różnych stron świata.

18.00-18.20 – aula MDK – prezentacje taneczne grup dziecięcych.

18.20-19.00 – aula MDK – pokaz kostiumów regionalnych, możliwość przymierzenia kostiumów i zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć “na ludowo”, prezentacja instrumentów ludowych.

19.00-20.00 – aula MDK – prezentacje multimedialne, wystawa pamiątek zespołu, możliwość zakupu pamiątek i gadżetów związanych z Zespołem Tańca Ludowego “Mali Gorzowiacy”.

Prezentacja Zespołu Tańca “Aluzja” – MDK sala nr 8 godz. 17.00-20.00 – retrospekcja Międzynarodowego Festiwalu Tańca.

www.mdk.gorzow.pl